TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ
PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL CUCERDEA


  2018
Proiect de hotarare inchiriere  spatii
Proiect de hotarare modificari taxe si  impozite
Proiect de hotarare plan de actiuni 2019
Proiect de hotarare plan de analiza si acoperire a riscurilor
Proiect de hotarare titlu cetatean de onoare
Proiect de hotarare regulament card legitimatie de parcare
Proiect de hotarare plafon lista debite
Proiect de hotarare taxe si impozite 2019 - 08.10.2018
Anunt proiect de hotarare si documentatie aprobare model de steag - 17.09.2018
        - Procedura aprobare steag
        - Minuta dezbaterii publice
Proiect de hotarare model de steag Comuna Cucerdea
Proiect de hotarare modalitate paza
Proiect de hotarare concesionare teren arabil - 23.04.2018
Proiect de hotarare aprobare buget local 2018
    - Bugetul local 2018
    - Raport de specialitate
Proiect de hotarare taxe si impozite 2018
Proiect de hotarare actualizare plan de analiza
Proiect de hotarare aprobare reorganizare retea scolara
Proiect de hotarare repartizare beneficiari venit minim
Proiect de hotarare rectificare buget - 06.12.2017  

  2017
Completare pentru anuntul 2775
Completare pentru anuntul 2774
Anunt 2775 privind rectificarea bugetului local
Anunt 2775 privind rectificarea bugetului local
Anunt 2774 privind rectificarea bugetului local
Anunt proiect de hotarare de consiliu
Anunt proiect de hotarare creare parc de joaca
Proiect de hotarare privind monitorizarea si inregistrarea audio video a sedintelor C.L.
        - Expunere de motive
        - Raport comisie

  2015
Proiect de hotărâre - vânzare parchet - 09.03.2015


  2014
Proiect de hotărâre - Aderare la Aqua Invest
Proiect de hotărâre - aprobare regulament licitaţie imobile
Proiect de hotărâre - capacitate de păşunat
Proiect de hotărâre - cont de execuţie
Proiect de hotărâre - consilier local
Proiect de hotărâre - validare dispoziţie nr. 29
Proiect de hotărâre - validare dispoziţie nr. 158
Ultima actualizare
21.08.2019
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro