COMUNA  CUCERDEA
- SCURTĂ PREZENTARE -

Istoric: Comuna Cucerdea a fost atestată documentar în secolul XIII, satul Cucerdea fiind menţionat pentru prima dată în anul 1278. 

Localizare: Comuna Cucerdea este aşezată în centrul Podişului Transilvaniei între râurile Mureş şi Tîrnava Mică, fiind situată pe DN 14A, la 10 km Nord de municipiul Târnăveni şi 6 km la Sud de oraşul Iernut, pe valea Pârâului Cucerdea. Distanţa faţă de municipiul reşedinţă de judeţ (Tîrgu Mureş) este de 37 km. 

Relief: Localităţile aparţinătoare comunei sunt situate în văi, încojurate de dealuri acoperite cu păduri.

Clima: temperat-continental moderată, definită de circulaţia si caracterul maselor de aer din vest si nord-vest. Acestui teritoriu îi sunt specifice verile mai călduroase, iernile lungi şi reci. Urmărind valorile anuale ale temperaturii medii lunare se constată că în zona colinară şi de podiş, luna cea mai rece este ianuarie (cu medii de -3°C, -8° C), iar cea mai caldă, iulie (+18°C, +19°C). Numărul zilelor de vară oscilează între 60-85. Zilele tropicale sunt puţine, astfel că abia se însumează 18 zile din cursul unui an. Din cifra menţionată 6 zile revin exclusiv lunii august. Numărul mediu anual al zilelor cu înghet este de 127. Numărul cel mai mare de zile cu înghet aparţine lunii februarie. Cantitatea medie anuală a precipitaţiilor însumează 580 mm. Grosimea medie a stratului de zăpadă variază între 825-40 cm. În timpul iernii sunt frecvente vânturile dinspre nord-est care ating uneori viteze ce depăşesc 50 m/s.

Suprafaţă: Comuna Cucerdea se întinde pe o suprafaţă de 3.593 ha teren, astfel: 128 ha în intravilanul comunei şi 3.465 ha, în extravilanul acesteia. 

Sate aparţinătoare: Comuna Cucerdea are în componenţă un număr de 3 sate: Cucerdea, Bord şi Şeulia de Mureş.

Populaţie: La recensământul populaţiei din anul 2002, în comuna Cucerdea au fost înregistraţi un număr de 1.707 de locuitori. Structura etnică: 1.689 români, 7 maghiari şi 11 ţigani. 

Îndeletnicirile locuitorilor: principalele îndeletniciri ale populaţiei se regăsesc în agricultură - cultivarea cerealelor şi creşterea animalelor.

Instituţii publice: În comuna Cucerdea funcţionează un număr de 2 şcoli generale şi 2 grădiniţe cu program normal.

Monumente
- Monumentul Eroilor Români din Primul Război Mondial: obelisc memorial amplasat în centrul comunei Cucerdea fiind ridicat în anul 1935; 
- Monumentul Eroilor Români din Al Doilea Război Mondial: obelisc memorial de tip coloană infinită, amplasat în curtea Bisericii Ortodoxe, fiind dezvelit în anul 1975.

Ultima actualizare
21.08.2019
Acasă >> Prezentare    
Continutul acestui site internet este protejat prin Legea dreptului de autor. Folosirea continutului ori a unor parti din acesta fara instiintarea respectiv aprobarea proprietarului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro