INSTITUŢII PUBLICE SUBORDONATE

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNĂ

În comuna Cucerdea funcționează Școala Generală Cucerdea și Școala Generală Șeulia de Mureș, având:

Date de contact:
Școala Generală Cucerdea, localitatea Cucerdea nr. 156, județul Mureș, telefon: 0265-457150, e-mail: scoalacucerdea@yahoo.com;
Școala Generală Șeulia de Mureș, localitatea Șeulia de Mureș, nr. 53, comuna Cucerdea, județul Mureș, telefon: 0254-431104.

Obiectivul general al celor două unități de învățământ:
Îmbunătățirea accesului la o educație de calitate pentru elevii din mediul rural.

Prezentare:
Școala Generală Cucerdea își desfășoară activitatea cu 12 elevi, în clasele I-IV – simultane.
Școala Generală Șeulia de Mureș își desfășoară activitatea astfel:
    -Grădinița cu program normal de 4 ore, cu 22 de preșcolari;
    -Ciclul primar, clasele I-III, simultane, cu 8 elevi și clasele II-IV, simultane, cu 17 elevi; 
    -Ciclul gimnazial, clasele V-VIII, simultane, cu 19 elevi, clasa a VI-a cu 11 elevi și clasa a VII-a cu 14 elevi;
    -Numărul de cadre didactice: 10, calificate;
    -Dotarea școlilor:
*    7 săli de clasă;
*    2 laboratoare de informatică;
*    2 terenuri de sport cu gazon sintetic.    

Obiective specifice:
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și asigurarea de oportunități de dezvoltare în carieră pentru cadrele didactice din mediul rural;
Asigurarea condițiilor minime de funcționare așcolilor, asigurarea materialelor didactice de bază în școlile din mediul rural;
Întărirea parteneriatului școală-comunitate și a capacității de monitorizare, evaluare și realizarea de strategii în sistemul de învățământ.


Ultima actualizare
21.08.2019
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro