COMUNA  CUCERDEA
- SCURTĂ PREZENTARE -

Istoric: Comuna Cucerdea a fost atestată documentar în secolul XIII, satul Cucerdea fiind menţionat pentru prima dată în anul 1278.
 
Localizare: Comuna Cucerdea este aşezată în centrul Podişului Transilvaniei între râurile Mureş şi Tîrnava Mică, fiind situată pe DN 14A, la 10 km Nord de municipiul Târnăveni şi 6 km la Sud de oraşul Iernut, pe valea Pârâului Cucerdea. Distanţa faţă de municipiul reşedinţă de judeţ (Tîrgu Mureş) este de 37 km. 

Relief: Localităţile aparţinătoare comunei sunt situate în văi, încojurate de dealuri acoperite cu păduri.

Clima: temperat-continental moderată, definită de circulaţia si caracterul maselor de aer din vest si nord-vest. Acestui teritoriu îi sunt specifice verile mai călduroase, iernile lungi şi reci. Urmărind valorile anuale ale temperaturii medii lunare se constată că în zona colinară şi de podiş, luna cea mai rece este ianuarie .

Citeşte mai multe aici ...
Ultima actualizare
21.08.2019
Acasă >>
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro
Continutul acestui site internet este protejat prin Legea dreptului de autor. Folosirea continutului ori a unor parti din acesta fara instiintarea respectiv aprobarea proprietarului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.