COMPONENŢA NOMINALĂ
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CUCERDEA


    
Ultima actualizare
21.08.2019
COMISIILE DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CUCERDEA


1. Comisia pentru agricultură, activități economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism:

Stan Danuţ
Tampla Petru 
Voda Ioan
Stingaciu Liliana-Magdalena

2. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție sociala, protecția copilului:

Tampla Petru  
Stângaciu Liliana Magdalena
Malaiu Ioan
Coman Aurel
Oltean Maria

3. Comisia juridică și de disciplină, protecția mediului și turism:
      
Stângaciu Liliana Magdalena
Coman Aurel 
Stan Danut
Coman Florin-Patriche


Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local
Numele şi prenumele
MALAIU IOAN                          
COMAN AUREL                               
VODA IOAN                     
STAN DANUT                                    
STINGACIU LILIANA MAGDALENA   
TAMPLA PETRU  
OLTEAN MARIA
COMAN FLORIN-PATRICHE

Calitatea
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
viceprimar / consilier local
consilier local
consilier local

Apartenenţa politică
PSD
PNL
PSD
PNL
PNL
PNL
ALDE
ALDE

Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro