INFORMAŢII PUBLICE

Legislaţie
Bugetul local
Darea de seamă contabilă
- Declaraţii de avere :     2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010
- Declaraţii de interese : 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010
- Declaraţii privind interesele personale :  2012

Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO

Raport Evaluare - Legea 52/2003 pentru anul 2016
Raport Evaluare - Legea 52/2003 pentru anul 2015
Raport Evaluare - Legea 52/2003 pentru anul 2014
Raport Evaluare - Legea 52/2003 pentru anul 2013

Raport Evaluare - Legea 544/2001 pentru anul 2016
Raport Evaluare - Legea 544/2001 pentru anul 2015
Raport Evaluare - Legea 544/2001 pentru anul 2014
Raport Evaluare - Legea 544/2001 pentru anul 2013

Raportul anual de activitate
Raportul viceprimarului comunei pe anul 2012
Raport privind lucrările de interes public realizate de beneficiarii Legii nr. 416 din 2001

Raportul privind activitatea asistenţilor personali 2013
Raportul privind activitatea asistenţilor personali 2012

Situaţie autorizaţii de construire - actualizată la data : 01.03.2016
Situaţie certificate de urbanism -  actualizată la data : 01.03.2016
Situaţie autorizaţii de construire - actualizată la data : 31.12.2015
Situaţie certificate de urbanism -  actualizată la data : 31.12.2015
Situaţie autorizaţii de construire - actualizată la data : 01.12.2014
Situaţie certificate de urbanism -  actualizată la data : 01.12.2014
Ultima actualizare
11.12.2018
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro