COMPONENŢA NOMINALĂ
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CUCERDEA


    
Ultima actualizare
19.01.2019
COMISIILE DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CUCERDEA


1. Comisia pentru agricultură, activități economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism:

Stan Danuţ
Tampla Petru 
Voda Ioan
Stingaciu Liliana-Magdalena

2. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție sociala, protecția copilului:

Tampla Petru  
Stângaciu Liliana Magdalena
Malaiu Ioan
Coman Aurel


3. Comisia juridică și de disciplină, protecția mediului și turism:
      
Stângaciu Liliana Magdalena
Coman Aurel 
Stan DanutRegulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local
Numele şi prenumele
MALAIU IOAN                          
COMAN AUREL                               
VODA IOAN                     
STAN DANUT                                    
STINGACIU LILIANA MAGDALENA   
TAMPLA PETRU  

Calitatea
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
viceprimar / consilier local
Apartenenţa politică
PSD
PNL
PSD
PNL
PNL
PNL


Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro