COMPONENŢA NOMINALĂ
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CUCERDEA


    
Ultima actualizare
21.02.2018
COMISIILE DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CUCERDEA


1. Comisia pentru agricultură, activități economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism:

Stan Danuţ
Tampla Petru 
Cercel Maria
Stingaciu Liliana-Magdalena

2. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție sociala, protecția copilului:

Tampla Petru  
Stângaciu Liliana Magdalena
Serban Ionut-Marian
Opriţă Dumitru
Coman Aurel


3. Comisia juridică și de disciplină, protecția mediului și turism:
      
Stângaciu Liliana Magdalena
Coman Aurel 
Stan Danut
Stroia Gheorghe


Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local
Numele şi prenumele
CERCEL MARIA                           
COMAN AUREL                               
OPRITA DUMITRU                        
STAN DANUT                                    
STINGACIU LILIANA MAGDALENA   
STROIA GHEORGHE                       
SERBAN IONUT-MARIAN                
TAMPLA PETRU  

Calitatea
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
viceprimar / consilier local
Apartenenţa politică
PSD
PNL
PSD
PNL
PNL
ALDE
ALDE
PNL


Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro