COMPONENŢA NOMINALĂ
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CUCERDEA


    
Ultima actualizare
04.12.2017
COMISIILE DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CUCERDEA


1. Comisia pentru agricultură, activități economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism:

Stan Danuţ
Tampla Petru 
Coman Augustin 

2. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție social, protecția copilului:

Maxim Augustin  
Stângaciu Liliana Magdalena
Opriţă Dumitru

3. Comisia juridică și de disciplină, protecția mediului și turism:
      
Şerban Ionuţ Marian
Coman Aurel 
Stroia Gheorghe


Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local
Numele şi prenumele
COMAN AUGUSTIN
COMAN AUREL
MAXIM AUGUSTIN
OPRIŢA DUMITRU
STAN DANUŢ
STÂNGACIU LILIANA MAGDALENA
STROIA GHEORGHE
ŞERBAN IONUŢ
TÂMPLA PETRU

Calitatea
viceprimar / consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local

Apartenenţa politică
PSD
PNL
ALDE
PSD
PNL
PNL
ALDE
ALDE
PNL


Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro